« Najít podobné dokumenty

Obec Cetkovice - Usnesení z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Cetkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cetkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení ZDE
Usnesení č.19/2021 z řádného zasedání zastupitelstva obce Cetkovice konaného dne 12.dubna 2021 v hasičské zbrojnici Cetkovice v 17.00 hod.……………………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zastupitelstvo obce Cetkovice: 039/21 – schvaluje - zapisovatele: Ing.Kateřinu Přikrylovou - ověřovatele zápisu: Martina Čapku a XXXXXXXXX Čapku - program dnešní schůze,jiné připomínky nebyly podány,přítomno bylo 8 zastupitelů (jeden odešel v průběhu zasedání),1 zastupitel byl omluven a 1 host A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0 040/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru prodej části pozemku parc.č.496/1 o výměře cca 106m2 (přesná výměra vzejde z GP),v k.ú.Cetkovice Z.M.za cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; vše co souvisí s převodem hradí nabyvatel A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0 041/21 – schvaluje na základě žádosti a vyvěšeného záměru směnu pozemků ve vlastnictví obce – pozemek parcela č.1060/1 o výměře 1697 m 2 (ten vznikl dělením dle GP č.576-2053/2020 z pozemku parc.č.1060) za pozemky ve vlastnictví firmy LESCUS Cetkovice,s.r.o <.>,Velká Strana 43,679 38 Cetkovice – pozemek 799/9 o výměře 1600 m2 (ten vznikl dělením dle GP č.576-2053/2020 z pozemku parc.č.799/3) a pozemek parcela č.768/3 o celkové výměře 185 m2 (ten vznikl dělením dle GP č.576-2053/2020 z pozemků parc.č.768/1 a 768/2 ) a pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy vč.převodu komunikace; vše co souvisí s převodem,hradí firma LESCUS Cetkovice s.r.o.A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0 042/21 – schvaluje finanční dar na úhradu nákladů spojených s pohřbem občana obce ve výši 5.500,- Kč dle podané žádosti A: 8 hlasů N: 0 zdržel se: 0 043/21 – na základě žádosti schvaluje finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro Linku bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,181 02 Praha 8 a pověřuje starostu podpisem smlouvy A: 7 hlasů N: 0 zdržel se: 1 044/21 – na základě žádosti SK Cetkovice,z.s <.>,Náves 168,679 38 Cetkovice schvaluje dotaci ve vý...

Načteno

edesky.cz/d/4586274

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cetkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz