« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 5.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 5.5.2021
Program 15.zasedání Zastupitelstva obce Světec,konaného dne 05.05.2021 od 17.00 hod - Zámek 1,obřadní síň
<br> V souladu s nařízením vlády je všem členům zastupitelstva a ostatním osobám včetně veřejnosti uloženo,aby při osobní účasti na zasedání dodržovali mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos.ústa) jakoje respirátor,chirurgická rouška,při vstupu do obřadní místnosti bude k dispozici dezinfekce na ruce
<br> Návrh pořadu jednání
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení návrhové komise
<br> 3.Jmenování ověřovatelů & zapisovatele
<br> 4.Schválení pořadu jednání
<br> 5.Kontrola usnesení ze 14.zasedání ZO
<br> 6.Pozemkové úpravy Štrbice,Světec
<br>.Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec
<br> 8.Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č.106/1999 Sb.9.Inventarizační zpráva majetku obce Světec za rok 2020 10.Účetní závěrka za rok 2020
<br> 1 1.Závěrečný účet za rok 2020
<br> 12.Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> 13.Rozpočtové opatření 1/2021
<br> 14.Odpisový plán majetku obce pro rok 2021
<br> 15.Žádosti o dotace podané obci
<br> 16.Dopravní značení
<br> 17.Výsledek výběrového řízení „ Revitalizace prostoru po demolici“ 18.Smlouvy
<br> 19.Výroční zpráva obce Světec za rok 2020
<br> 20.Plán činnosti obce a informace o připravovaných akcích pro rok 2021 21.Ostatní,organizační záležitosti,diskuze
<br> 22.Ukončení zasedání,závěr
<br> „,<.> „.:,Š,_ L,<.> Ve Svetc1 dne 15.04.2021 ÁŽ/f7/Áfí _/
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Ober Světec Kč.: rek ] +17 53 Světce :; „mm 12 DIČ.C200266612
<br> ___;
<br> Doručeno členům zastupitelstva obce dne 16.04.2021 Vyvěšeno 16.04.2021 Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/4586169

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz