« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 67_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67_2021.pdf
ar/
<br> F
<br> Mill
<br> Statutem.město Ostrava Úřad méstskěh odbor organnza a kultury
<br> pát/all 9
<br> „___„.„„__.<.>.<.> __.-—— Statutární město Ostrava a Úřad městského obvodu
<br> Bylo současně zveřejněno
<br> %Ěflíiřnřěkkťšge na www.vitkovícecstravacz _ VÍŽÚPŽICŽ/ * qu.<.>.<.> n.<.> -.-.-u.---n OSTEAVAEH,_ sTaTUTÁnNi MESTO OSTRAva osb.__ __.______.____.______ “"“"" URAI) MESTSKEHO OBVODU PETRKOVICE 1 “M"“ Á gaffa-„gf 1: CÍSÍG.<.> „.<.>.<.>.<.>.v/.<.> ;./.<.> ' ' Á?- ff.—„&%
<br> TK/OGSSQ/ í/OWaK/Gl
<br> IIIl|||IllllljíjjlljjjllljjlllIllllllllllllllf
<br> Tajemník úřadu městského obvodu Petřkovice vyhlašuje dle ustanovení 5 7 odst.(3) zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (v platném znění),výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Uřadu městského obvodu Petřkovice
<br> Druh práce:
<br> Popis pracovní činnosti:
<br> Místo výkonu práce:
<br> Předpoklady:
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> Jiné požadavky:
<br> Platové zařazení:
<br> Pracovní poměr:
<br> Předpokládaný nástup:
<br> Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku,která
<br> musí obsahovat:
<br> : vyvěšena one.-.<.>.<.> <.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.1/2021
<br> l sňata dne í <.>
<br> i za správnost: <.>
<br> referent stavebního úseku
<br> výkon činností souvisejících se samostatnou a přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu
<br> Statutární město Ostrava — správní obvod městského obvodu Petřkovice
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> — bezúhonnost
<br> — zdravotní způsobilost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> středoškolské vzdělání stavebního zaměření s maturitní zkouškou,nebo vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu
<br> - orientace v právních předpisech pro činnost místní správy (zákon o obcích apod.)
<br> - zákl...

Načteno

edesky.cz/d/4585949

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 06. 2021
18. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz