« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - referent/ka referátu sociálních věcí ÚMČ Brno - jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent/ka referátu sociálních věcí ÚMČ Brno - jih
1211/z1
<br> ‚ 03o5
Statutární město Brno — Uřad městské části Brno-jih
<br> Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
<br> referenta referátu sociálních věcí
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX
Č.X XX/XXXX Sb.)
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění <,>
a nařízením vlády č.341/20 17 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,v platném znění,platová třída 11 <.>
<br> Pracovní náplň:
dle Přílohy NV Č.222/201 O — 2.10.I 9 referent sociálních věcí
<br> Termín nástupu: 1.6.202 1,event.dle dohody
<br> Pracovní poměr na dobu: neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: ( 4 zákona č.3 12/2002 Sb.)
- státní občanství CR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v CR <,>
- věk minimálně 18 let <,>
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Jiné požadavky:
* VS vzdělání - obor sociální
* praxe v sociální oblasti nejméně 1 rok výhodou
* znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,zákona č.108/2006 Sb <.>,o
<br> sociálních službách,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vše v platném znění
* dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,)
* schopnost analyticky a koncepčně myslet
* dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
* občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B‘
<br> Dále výhodou:
* zkouška odborné způsobilosti (dle zákona 312/2002 Sb <.>,v platném znění)
<br>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: ( 7 odstavec 4 zákona č.312/2002 Sb.):
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,míst...

Načteno

edesky.cz/d/4585929

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz