« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Renčova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Renčova
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> 1%
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/01 17552/2021/5
Č.J.: MMB/0177227/2021/ZAV
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
TEL.IE-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní
<br> komunikaci lil,třídy,ulice Renčova,Brno
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 16 -84- 2821
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 16 -O-2O21
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích aozměnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 17.02.2021 od Úřadu městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Stavební
<br> úřad,silniční správní úřad,speciální stavební úřad,podání ze dne 17.02.2021,ve věci návrhu místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci lil,třídy,ulice Renčova,Brno,formou
<br> výkresu č.01.1,pod názvem ‚NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ
<br> ZNAČENI ULICE RENČOVA - MK“,datum: „LISTOPAD 2019“,formát „A3“,měřítko „1:500“,č <.>
<br> zakázky „0907-2019“,zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/la,639 00 Brno-Štýřice.V souvislosti s tím
<br> MMB na základě své výzvy obdržel dne 04.03.2021,s doplněním dne 09.03.2021,od společnosti
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,ičo: 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída
787/la,639 00 Brno-Štýřice,opravený návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Renčova,Brno,formou výkresu č.01.4,pod názvem „NÁVRH
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce <.>,<,> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE...

Načteno

edesky.cz/d/4585927

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz