« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - křižovatka Palackého - Kosmova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - křižovatka Palackého - Kosmova
III!II MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
6,01 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0 16820 1/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
Spis.Zn.: 5400/ODĺMMB/0168201/2021 Ing.Lang /54217421‘7 13.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 77 odst.1 písm.c) a 124 odst.6
<br> zákona č.36 1/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie CR KRP JMK,č.j.KRPB-11753-7/CJ-2021-0600D1-
<br> PRO ze dne 9.4.2021 <,>
postupem v souladu s ustanovením 171 a následně části šesté zákona č.5 00/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II.třídy Hradecká,na místních komunikacích Palackého třída (úseky Kosmova —
<br> Hudcova a Husitská — Malátova),chodníky Palackého třída,chodníky Kosmova,Metodějova <,>
<br> Kosmova (úsek Božetěchova — Budovcova),Božetěchova (úsek Kosmova — Budovcova) <,>
<br> Boženy Němcové,Havlišova,Riegrova,Berkova,Srbská,Kollárova,Mojmírovo náměstí <,>
<br> Poděbradova a na veřejně přístupné účelové komunikaci výjezd z dvorního traktu Palackého
<br> třída 132 — 138 podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu uzavírky ul.Palackého třída — Kosmova při rekonstrukci kanalizace <.>
<br> Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na silnici I.třídy
<br> Předpokládaný termín realizace,je v období 16.4.— 31.8.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního orgánu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.36 1/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/4585925

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz