« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-jih
Statutární město Brno – Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referenta referátu sociálních věcí
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění,platová třída 11 <.>
<br> Pracovní náplň:
dle Přílohy NV č.222/2010 – 2.10.19 referent sociálních věcí
<br> Termín nástupu: 1.6.2021,event.dle dohody
<br> Pracovní poměr na dobu: neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: (§ 4 zákona č.312/2002 Sb.)
1.státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR <,>
1.věk minimálně 18 let <,>
1.způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
1.ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Jiné požadavky:
* VŠ vzdělání - obor sociální
* praxe v sociální oblasti nejméně 1 rok výhodou
* znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vše v platném znění
*  dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,)
*  schopnost analyticky a koncepčně myslet
*  dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
*  občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> Dále výhodou:
* zkouška odborné způsobilosti (dle zákona 312/2002 Sb <.>,v platném znění)
<br>
Náležitosti písemné přihlášky: (§ 7 odstavec 4 zákona č.312/2002 Sb.):
jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu...

Načteno

edesky.cz/d/4585922

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz