« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bosonohy - Záměr prodeje, pronájmu (R8/142)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bosonohy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje, pronájmu (R8/142)
č.j.MMB/0177598/2021/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.Předmět pronájmu: část pozemku p.č.353/1,k.ú.Město Brno,ostatní plocha,zeleň,o výměře 170 m2 Účel pronájmu: zřízení letní restaurační zahrádky Doba nájmu: na dobu určitou do 30.10.2021,a to ode dne uzavření smlouvy Podmínky pronájmu: • uzavření nájemní smlouvy s Veřejnou zelení města Brna,příspěvkovou organizací • dodržování pravidel stanovených správcem pozemku,Veřejnou zelení města Brna,příspěvkovou organizací • dodržování aktuálních Pravidel pro posuzování restauračních zahrádek v Městské památkové rezervaci Brno z hlediska státní památkové péče (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Odbor životního prostředí MMB,Kounicova XX,XXX 67 Brno,tel.: 542174568,e-mail: dostalova.nikola@brno.cz)) 2.prodej pozemku p.č.804/2,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního,objekt občanské vybavenosti,o výměře 17 m2,v k.ú.Zábrdovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173041,e-mail: navratil.tomas@brno.cz) č.j.MMB/0177598/2021/Vich 2 3.směna části pozemku p.č.48/3,ostatní plocha,manipulační plocha,o výměře 80 m2 v k.ú.Trnitá ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky: - p.č.48/9,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 18 m2 - část p.č.48/2,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 62 m2 oba v k.ú.Trnitá ve vlastnictví fyzických osob (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mg...

Načteno

edesky.cz/d/4585915

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bosonohy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz