« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Nádražní 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Nadrazni_4_-_zabor_pro_odpadni_nadoby.pdf
TA
XI
<br> M
IM
<br> O
D
<br> PM
B
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -0
4
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
B
<br>
V
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> OB
LA
<br> ST
1-
<br> 04
ZÓN
<br> A A
ZÓN
<br> A B
<br>
V
<br> PR
AC
<br> OV
NÍ
<br> D
NY
<br>
S
<br> O
PR
<br> ÁV
NĚ
<br> NÍ
M
<br> NE
BO
<br> P
O
<br> ZA
PL
<br> AC
EN
<br> Í
<br>
C
<br> EN
Y N
<br> A
MÍ
<br> ST
Ě
<br>
2
<br> M
ÍS
<br> T
A
<br> P
O
<br> U
Z
<br> E
P
<br> R
O
<br> Z
Á
<br> S
O
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br>
<br>
0-
24
<br> h
M
<br> A
X
<br>.3
0m
<br> in
<.>
<br> TA
XI
<br> TA
XI
<br> M
asarykova
<br> Nádražní
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Nádražní 4
Rekonstrukce domu - rozšíření záboru
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210112
22.3.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> B28 Osadit 7 dní předem
<br> 4
<br> Sklad mat <.>
28,51m/2
<br> H
EL
<br> GA
H
<br> AV
EL
<br> KO
VÁ
<br> M
AS
<br> O-
UZ
<br> EN
IN
<br> Y
s <.>
<br> r.o
<.>
<br>
<br>
P
O-
<br> PÁ
7
<br> -1
9h
<br>
2
<br> M
ÍS
<br> T
A
<br> P
O
<br> U
Z
<br> E
P
<br> R
O
<br> Z
Á
<br> S
O
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br>
<br>
0-
24
<br> h
M
<br> A
X
<br>.3
0m
<br> in
<.>
<br> č.j.: MMB /2021 - Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/19...
Signex_-_ul._Nadrazni_4.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0152860/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0152860/2021 Ing.Lang /542174217 15.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-51276-1/ČJ-2021-0600DI-
<br> KOZ,ze dne 29.3.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Nádražní podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro umístění odpadních nádob během rekonstrukce objektu Nádražní 4 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 23.4.2021 – nejdéle do 9.4.2022 (s ohledem
<br> na platnost předchozího stanovení přechodné úpravy provozu vydané pro rekonstrukci
<br> objektu Nádražní 4) <.>
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp <.>
<br> uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle
<br> zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými ...

Načteno

edesky.cz/d/4585478

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz