« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 1 ze dne 12.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-1-ze-dne-12.4.2021.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 4
<br>
<br>
<br> Zápis č.1/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 12.4.2021
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni:
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení smluv na vodu,obchodních podmínek a reklamačního
<br> řádu
5.Schválení dohod pro zaměstnance
<br> 6.Schválení darovacích smluv
7.Schválení veřejnoprávních smluv s TJ Felbabka a turisty
<br> 8.Prodloužení smlouvy o pronájmu s LK Felbiánek
9.Schválení knihovního řádu
<br> 10.Schválení prodeje části pozemku parc.č.742/24
11.Informace zastupitelů
12.Diskuse
13.Usnesení
14.Závěr
<br>
<br> 1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
<br>
<br> ověřovatelé p.J.Kadeřábek a p.J.Červenka
Navržen předseda návrhové komise pí.P.Kadeřábková,členi
p.Z.Záhořík a p.S.Prepsl
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtových opatřeních 1 a 2 <.>
Rozpočtová opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o nových smlouvách na vodu,obchodních
podmínkách a reklamačním řádu <.>
Nové znění smluv,obchodní podmínky i reklamační řád
zastupitelstvo schválilo <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.Starosta informoval o dohodě pro zastupitele - p.Prepsl -
oprava obložení tělocvič...

Načteno

edesky.cz/d/4584300

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz