« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Vodovody Poličsko. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu. [0,11 MB]
Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
<br> Ř.č.Druh příjmu Skutečnost
Schválený
<br> rozpočet Návrh výhledu Návrh výhledu Návrh výhledu
<br> 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 96,9 97,0 97,0 97,0 97,0
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.12 554,5 14 220,0 14 504,0 14 794,1 15 090,0
<br> 3 Příjmy z úroku 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 4 Vratka záloh na daň z příjmů PO
<br> (za rok 2018) 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 DPH - příjem na výstupu 2 656,8 3 006,6 3 067,0 3 127,0 3 189,0
<br> 6 Celkem třída 2 15 387,1 17 324,6 17 669,0 18 019,1 18 377,0
<br> 7 Investiční dotace od obcí 648,0 255,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
<br> 8 Neinvestiční dotace od obcí na
<br> opravy 1 516,3 822,0 500,0 0,0 0,0
<br> 9 Investiční dotace ze SFŽP 1 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 10 Příjmy celkem 18 895,7 18 401,6 19 669,0 19 519,1 19 877,0
<br> 11
12 Mzdové výdaje 742,3 748,0 760,0 760,0 760,0
<br> 13 Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 421,5 300,0 400,0 400,0 400,0
<br> 14 Ostatní režijní výdaje 118,9 136,0 120,0 120,0 120,0
<br> 15 Ostatní služby (TDI,revize
<br> hydrantů) 200,0 330,0 300,0 300,0 300,0
<br> 16 Pojištění majetku 59,6 60,0 60,0 60,0 60,0
<br> 17 Servisní služby ASSECO 23,9 26,0 26,0 27,0 27,0
<br> 18 Opravy a udržování 13 615,6 8 104,0 6 500,0 8 000,0 8 000,0
<br> 19 Projekty na opravy vodovodů 60,0 50,0 35,0 50,0 50,0
<br> 20 Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 350,0 300,0 300,0 350,0 350,0
<br> 21 Daň z nemovitosti,správní
<br> poplatky 6,4 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> 22 Odvod DPH FÚ 2 191,3 2 442,4 2 500,0 2 500,0 2 600,0
<br> 23 Platby DPH na vstupu 382,8 564,2 570,0 570,0 570,0
<br> 24 Běžné výdaje celkem 18 172,3 13 070,6 11 581,0 13 147,0 13 247,0
<br> 25
26 Pasporty,studie 0,0 82,0 60,0 60,0 60,0
<br> 27 Stavby vodovodů 5 080,7 4 799,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0
<br> 28 Stroje,příst <.>,zařízení 75,0 950,0 100,0 100,0 100,0
<br> 29 Dotace obci Sebranice 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0
<br> 30 Výkupy pozemků 0,0 1...

Načteno

edesky.cz/d/4584211

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz