« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Vodovody Poličsko. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu. [0,11 MB]
Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
<br> Ř.č.Druh příjmu Skutečnost
Schválený
<br> rozpočet Návrh výhledu Návrh výhledu Návrh výhledu
<br> 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 96,9 97,0 97,0 97,0 97,0
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.12 554,5 14 220,0 14 504,0 14 794,1 15 090,0
<br> 3 Příjmy z úroku 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 4 Vratka záloh na daň z příjmů PO
<br> (za rok 2018) 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 DPH - příjem na výstupu 2 656,8 3 006,6 3 067,0 3 127,0 3 189,0
<br> 6 Celkem třída 2 15 387,1 17 324,6 17 669,0 18 019,1 18 377,0
<br> 7 Investiční dotace od obcí 648,0 255,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
<br> 8 Neinvestiční dotace od obcí na
<br> opravy 1 516,3 822,0 500,0 0,0 0,0
<br> 9 Investiční dotace ze SFŽP 1 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 10 Příjmy celkem 18 895,7 18 401,6 19 669,0 19 519,1 19 877,0
<br> 11
12 Mzdové výdaje 742,3 748,0 760,0 760,0 760,0
<br> 13 Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 421,5 300,0 400,0 400,0 400,0
<br> 14 Ostatní režijní výdaje 118,9 136,0 120,0 120,0 120,0
<br> 15 Ostatní služby (TDI,revize
<br> hydrantů) 200,0 330,0 300,0 300,0 300,0
<br> 16 Pojištění majetku 59,6 60,0 60,0 60,0 60,0
<br> 17 Servisní služby ASSECO 23,9 26,0 26,0 27,0 27,0
<br> 18 Opravy a udržování 13 615,6 8 104,0 6 500,0 8 000,0 8 000,0
<br> 19 Projekty na opravy vodovodů 60,0 50,0 35,0 50,0 50,0
<br> 20 Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 350,0 300,0 300,0 350,0 350,0
<br> 21 Daň z nemovitosti,správní
<br> poplatky 6,4 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> 22 Odvod DPH FÚ 2 191,3 2 442,4 2 500,0 2 500,0 2 600,0
<br> 23 Platby DPH na vstupu 382,8 564,2 570,0 570,0 570,0
<br> 24 Běžné výdaje celkem 18 172,3 13 070,6 11 581,0 13 147,0 13 247,0
<br> 25
26 Pasporty,studie 0,0 82,0 60,0 60,0 60,0
<br> 27 Stavby vodovodů 5 080,7 4 799,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0
<br> 28 Stroje,příst <.>,zařízení 75,0 950,0 100,0 100,0 100,0
<br> 29 Dotace obci Sebranice 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0
<br> 30 Výkupy pozemků 0,0 1...

Načteno

edesky.cz/d/4584211

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Újezd (Svitavy)
26. 09. 2022
21. 09. 2022
21. 09. 2022
05. 09. 2022
31. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz