« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Soběslavská pahorkatina - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zavěrečný účet za rok 2020 Soběslavská pahorkatina.jpeg
xlfosTATNl DoPLRqucl UDAJE
<br>
<br>
<br>
<br> mm,mm mmmk‘l
<br>
<br>
<br>
owm WW",WWW
WW9 mm mm ‘
wpmm u spmwm
mm
<br> wuumu 3mm
<br> Dull»: mm“; H mum Vhlwml 3mm
<br> Fndwnnvy mm MW
mpnmaflna u Emma“
m.“
<br> Slimlavm mm.mum“ 3mm
<br> mam-av; mm
mums” mm-
Schválený závěrečný účet ke dni 31,12,2020 Soběslavská pahorkatina.pdf
Licence: DEIH strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Soběslavská pahorkatina 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04619307
<br> název Soběslavská pahorkatina 
<br> ulice, č.p.Sedlečko 48
<br> obec Sedlečko u Soběslavě
<br> PSČ, pošta 39201
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.31.12.2020 17h30m53s
<br>
<br> Licence: DEIH strana 2 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy      
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Příjmy celkem 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Zpracováno systémem GI...

Načteno

edesky.cz/d/4584035

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz