« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 64_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64_2021.pdf
Statutarm město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava ŠÍŽÍŽLÍJQMZBČM' “""““ "ě“ Uřad městského obvodu
<br> 5; Městský obvod Vítkovice 9 OSTRAVAH! V'TKOV'CE v“ starosta ""“““- odbor.<.>.<.>.ÚV M+K.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> plsemnost evidenční
<br> VITK/06590/21/BaM/Kry Bylo soucasne zverejnene aso.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.$.llÁM.aLíl ______________
<br> na www.vrtkovrce.ostrava.cz mvyvěšenadne:.<.>.<.>.1.í—.'.<.> 'í:„g„—._____
<br> Ve smyslu ustanovení š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zně,ň had S a ne:.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> za správnost: KPW/Mlu—
<br> zveřejňujeme
<br> záměr pronajmout pozemek
<br> - parc.č.1951143,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 19 m2; k.&.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku katastrální mapy <.>
<br> 0 záměru pronájmu rozhodla Rada MOb Vítkovice svým usnesením číslo l934/RMOb-Vít/1822/8l ze dne 31.03.2021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 13.04.2021
<br> Statutární nan-ego Ostrava rné-stský obvod Vítkovice
<br> 0 !!! o virKsoIlcREAv XXXXXXX XXXXXX / %! starosta [',-»— -
<br> XXX/X < ISS/fs 4
<br> G % ú % V.<.>,% 55/30 95/25 3
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava LC: 00345451 orc cz 00845451 - | | | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800 _.<.> <.>
<br> posta©vitkoviceostrava.cz ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/4583727


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
12. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
05. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz