« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Netunice v období 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Netunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Netunice v uplynulém období 2017 - 2021 (1.55 MB)
NÁVRH
<br>
zprávy o uplatňování územního plánu
<br> NETUNICE
v uplynulém období 2017 - 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Netunice
<br> Vydaný Zastupitelstvem obce Netunice dne 24.2.2017,nabytí účinnosti dne 14.3.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Přeštice,odbor výstavby a územního plánování,Masarykovo
<br> nám.107,334 01 Přeštice
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXX,referent odboru výstavby a územního plánování
<br> Městského úřadu Přeštice,Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Duben 2021
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu
<br> Netunice
<br> v uplynulém období 2017-2021
<br>
<br>
Návrh určený k projednání s dotčenými orgány,Krajským úřadem Plzeňského kraje <,>
<br> oprávněným investorem,sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení § 55 odst.1
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
<br> činnosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> Úvod
<br>
<br> A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a
<br> vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný
<br> rozvoj území <,>
<br>
<br> B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů <,>
<br>
<br> C.Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem <,>
<br>
<br> D.Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona <,>
<br>
<br> E.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu,v rozsahu zadání z...
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Netunice v období 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Netunice (168.23 kB)

Načteno

edesky.cz/d/4582346

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz