« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Nakládání s odpady - systém D2D

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nakládání s odpady - systém D2D
Nakládání s odpady
Systém D2D
<br> Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí,který realizuje
Dobrovolný svazek obcí SOMPO,získá obec Krasíkovice pro své občany nádoby na tříděné
odpady.Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit
množství recyklovatelných odpadů jako je papír,plast,nebo bioodpad.Tyto druhy odpadů
mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách
nebo spalovnách odpadů <.>
<br> Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů <.>
<br> Kalendář svozu najdete na stránkách DSO Sompo - https://sompo-calendar.vercel.app/
<br>
<br> Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí <.>

Načteno

edesky.cz/d/4579244


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz