« Najít podobné dokumenty

Obec Dasnice - Dasnice, snížení zatížitelnosti mostu M1 – havarijní stav – přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dasnice, snížení zatížitelnosti mostu M1 – havarijní stav – přechodná úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/32571/2021/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3047/2021
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 13.4.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti Obcí
<br> Dasnice,IČO: 00259292,Dasnice 42,357 09 Habartov ze dne 12.4.2021 a po předchozím vyjádření
<br> Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,čj.KRPK-
<br> XXXXX/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne X.4.2021 na mostě M1 na komunikaci p.p.č.317/3 a 319 v obci
<br> Dasnice <.>
<br>
<br> Důvod: snížení zatížitelnosti mostu na 3,5 tuny - zabezpečení havarijního stavu mostu M1 přes
<br> Habartovský potok <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace,která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 13.4.2021 nejdéle do 31.12.2023 <,>
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- provedení a umístění přenosného dopravního značení musí být v souladu s ustanovením zákona o
<br> silničním provozu,vyhlášky 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
<br> pozemních komunikacích a splňovat požadavky zv...

Načteno

edesky.cz/d/4579046

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz