« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_109.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_109.pdf
1/3
<br> STATUTÁHNÍ MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Pí'BemnostBV- ČJ
<br> Statutární město Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 710 q/ŽÉŽÍ m;
<br> vyvěšena dne: sňata dne: _ za správnost: Miriam.— _
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> odbor místního hospodářství
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MH 05355/2021/OMH/Bur Pan
<br> Sp.zn.: sz MH 05355/2021 Mgr.XXXXX XXXXX Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX K Zahrádkám XX Telefon: +XXX XXX XXX XXX XX Sviadnov
<br> Fax: +599 459 298
<br> E-mail: burianovafirln'larianskehon.cz
<br> Datum: 12.04.2021
<br> Opatření obecné povahy Podle 5; 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle €; 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a na základě souhlasu Policie ČR,MŘ _ DI,č.j.KRPT-64128/ČJ-2021-070706 ze dne 31.03.2021 stanovi přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 08/2021 Chodník uI.Raisova a Korunní u domu 916/15 vOstravě — Mariánských Horách
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Dle tohoto příkazu bude instalováno na chodníku na ul.Raisova a Korunní podél domu čp.916/15 přechodné dopravní značení B 30 — zákaz vstupu chodců a E 13 s textem „Chodci přejděte na protější stranu“,Z 2 — zábrana pro označení uzavírky,ato dle dokumentace odsouhlaseně dopravním inspektorátem PČR Ostrava dne 07.04.2021 <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být ...

Načteno

edesky.cz/d/4578278

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz