« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_110 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 12. dubna 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_110 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 12. dubna 2021.pdf
/1
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor finanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MH/2021/031/OF/Sk
<br> Sp.zn.: \ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Fax:
<br> E-mail: sklarova©marianskehory.cz Datum,2021-04—13
<br> Rozpočtové opatření
<br> W 054/541 ást/Mým
<br> \ Odbor místního hospodářství
<br> ORJ 2
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA
<br> Uřad městského obvodu
<br> sňata dne: za správnost: soubezně zveřejněna na internetu
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 12.dubna 2021,usnesením č.205 O/RMObM-MH/l 822/41 rozhodla o přesunu finančních prostředků na obnovu vodorovného
<br> dopravního značení <.>
<br> V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - zvý š í © 2212 - silnice pol.5171,ORJ 2
<br> - s n íž í 5 2212 - silnice pol.5139,ORJ 2
<br> J(( V <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX vedoucí odboru finančního
<br> INTERNÍSDĚLEN
<br> XX.000 Kč
<br> 85.000 Kč
<br> í
<br> 1 1
<br> Mariánské Ho H | 'k
<br> Plsemnost ev (';-„y a u va v 710 20.27
<br> vyvěšena dne: ___—___— __________________
<br> „,!/f
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor finanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Š' J“: _ MH/2021/032/OF/Sk i,Odbor místního hospodářství _i p.zn.<.> Odbor investiční,\ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX \Šlulmš - ORJ X,X,XX Telefon: +XXX 599 459 236 Fax: E-mail: sklarova©marianskehory.cz Datum: 2021-04-13
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 12.dubna 2021,usnesením č.205 O/RMObM-MH/ 1 822/41 rozhodla o přesunu finančních prostředků na údržbu zeleně a čištění
<br> chodníků.V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - z v ý š i 5 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací pol.5169,ORJ 2 800.000 Kč
<br> - z v ý š í ?; 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou XXXXX XXX.XXXX,ORJ X XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4578277


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz