« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy podle §19a (ul. Březinova)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brezinova_-_obnova_VDZ.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0075213/2021 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0075213/2021 TEL./E-MAIL: 542 174 171/kusnir.jan@brno.cz
<br> ZN.: OOP-ZA-BREZ-VDZ/Kuš
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu
<br> města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací
<br> podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a
<br> podle § 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),podle § 19a zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 171 a následujících zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím
<br> souhlasném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného
<br> pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.KRPB-4740-5/ČJ-2021-0600DI,ze dne 3.3.2021) <,>
<br> vydává k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního ...
Brezinova_-_obnova_VDZ_-_Gefab.pdf
Sch
ody
<br> F
ou
<br> st
ko
<br> va
<br> Vj
ez
<br> d
<br> Kro
ndl
<br> ova
<br> W
ur
<br> m
ov
<br> a
<br> Fo
us
<br> tk
ov
<br> a
<br> Foustkova
<br> Kro
nd
<br> lov
a
<br> cs
<br> Ja
ro
<br> sl
av
<br> M
ar
<br> ty
ne
<br> k
<br> P
LA
<br> T
N
<br> O
S
<br> T
D
<br> O
K
<br> U
M
<br> E
N
<br> T
A
<br> C
E
<br> :
<br> 00
1/
<br> 2
02
<br> 1
<br> 01
/2
<br> 0
21
<br> 8x
A
<br> 4
<br> -
<br> R
D
<br> S
1
<br> S
IT
<br> U
A
<br> C
E
<br> D
IO
<br> 3 <.>
3
<br> <.>
20
<br> 21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1
/2
<br> 47
40
<br> -
5
<br> 3 <.>
3
<br> <.>
20
<br> 22
<br>
<br> N
oh
<br> av
ic
<br> ov
a
<br> Vc
hod
<br> D
Z
<br> o
sa
<br> di
t k
<br> e
st
<br> ro
m
<br> u <,>
k
<br> de
s
<br> e
<br> D
Z
<br> osadit ke
strom
<br> u,kde se
<br> cs
<br> Ja
ro
<br> sl
av
<br> M
ar
<br> ty
ne
<br> k
<br> P
LA
<br> T
N
<br> O
S
<br> T
D
<br> O
K
<br> U
M
<br> E
N
<br> T
A
<br> C
E
<br> :
<br> 00
1
<br> /2
02
<br> 1
<br> 01
/2
<br> 0
21
<br> 8x
A
<br> 4
<br> -
<br> R
D
<br> S
2
<br> S
IT
<br> U
A
<br> C
E
<br> D
IO
<br> 47
40
<br> -5
/2
<br> 0
21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2/
<br> 2

Načteno

edesky.cz/d/4577816

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz