« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení místní úpravy provozu Moravské nám. 13 zásobování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STANOVENI_Moravske_nam._13_Zasobovani_0390443_2020.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0390443/2020/15 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0149823/2021/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Moravské nám.V Brně – MČ Brno-
střed <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Oblast placeného stání 1-14 ANTONÍNSKÁ – Pozemní komunikace – místní komunikace II.třídy
v ulici Moravské nám.před objektem č.or.13 v Brně - změna organizace dopravy - změna místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci – zřízení 2 parkovacích stání pro zásobování
<br>
Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu Statutárního města Brna,Městské části města Brna,Brno-střed
Dominikánská 2,601 69 Brno,vyvolaného požadavkem společnosti Cream Brno a.s <.>,Nuselská 262/34 <,>
140 00 Praha IČ 03554091,týkajícího se zajištění parkovacích stání pro vozidla zásobování a
zpracované projektové dokumentace s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE MORAVSKÉ
NÁM.- MK“,ve formátu A4 s datem říjen 2020,číslo výkresu 01.3,po projednání s Policií České
republiky,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm
dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov,podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
provozu,která návrh místní úpravy provozu zaevidovala pod č.j.KRPB-1705-1/ČJ-2021-0600DI-PRO
s vyjádřila k navrhované úpravě provozu konkludentní souhlas,dle ustan...
Vykres_Moravske_namesti_13_-_zasobovani_01.3.pdf
13
<br> 12
<br> 14
a
<br> IP
1
9
<br> P
<.> D
<.>
R
<br> O
Z
<br> M
A
R
<br> Ý
N
<br> M
O
<br> R
A
<br> V
S
K
É
N
<br> Á
M
<.>
<br> IS
5
<br> IS
5
<br> S
L
O
<br> V
A
<br> N
<br> TS
<br> SL
<br> IP
1
9
<br> E
1
3
<br> D
O
<br> V
O
L
E
N
<br> O
<br> O
D
B
<br> O
Č
EN
Í V
<br> LE
VO
<br> B
U
S
M
<br> H
D
<,>
C
<br> Y
K
L
IS
<br> T
É
<br> SK
LO
<br> P <.>
OB
<br> RU
BA
<br> 0
<,> 5
<br> 2
<,> 0
<br> 6,7
5
<br> 5,7
5
<br> 3,8
<br> 3,8
<br> SL
<br> Mo
ra
<br> vs
ké
n
<br> ám
<.>
<br> 2x
V
10
<br> e
<br> IN
ST
<br> AL
OV
<br> AT
<br> 3
<,> 6
<br> IP
1
<br> 2
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br>
<br>
E
1
<br> 3
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> M
A
<br> X
<.>
1
5
m
in
<.>
<br> P
O
-
N
<br> E
<,>
0
5
-2
2
h
<.>
<br> Z
Á
S
O
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br> P
O
<br> U
Z
E
P
<br> R
O
<br> 2
M
ÍS
<br> T
A
<br> E
5
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
č.o.13 <.>
za účelem vyznačení dvou parkovacích stání pro zásobování v ulici Moravské náměstí před budovou
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB-OD,po podnětu ÚMČ <,>
MMB/0416035/2020/PER
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> ŘÍJEN 2020
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.3
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> ULICE MORAVSKÉ NÁM.- MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BC.P.SEDLÁK BC.P.SEDLÁK ING.J.NEŠPOR
<br>
2021-04-13T08:59:05+0200
Mgr.XXXXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4577815

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz