« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OOP - blokové čištění Brno - Bystrc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Blokove_cisteni_-_Bystrc.pdf
EÍNAĚENÍ arg,wwwbsmoravacz JJ,—=! BS MORAVA
<br> BE! www \.Jrava cz [ZTE/„ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BSE! www bsm.:a_cz B_i-E! BS MORAVA Jr.-.=; www bsmoravau „.<.> [
<br> 21
<br> Černého (od Odbojářské po starou smy
<br> čku MHD),U Zoologické zahrady
<br> www.bsm.:a.cz BE! BS MORAVA E!E! www bsrnoravau p$__
<br> JE!
<br> \— Z LJ <.>,L.) <E Z N 2 > < QC D_ O D
<br> 15
<br> Brno—Bystrc,Blokové číštění — komunikace Blok 10 — ZAKOS 9.1.2020
<br> JE! www bsmorava cz E!E! BS MORAVA 3.55! www,<.> Jrava cz JE!
<br>.ĚENÍ
<br> _z\_ m.<.>.-NN 22233033 2
<br> Blok 10 — ZAKOS
<br> 9.1,20.-
<br> EO
<br> Brno—Bystrc,Blokové <':
<br> išténi — komunika
<br> CE
<br> m.<.> —Hluk wm Koč/<> m.<.> —FNM zzz _.„EÉQ
<br> n.<.>.—Nuk ŠŠŠ; NZŘŽ m.<.> —"x
<br> J
<br> zzzcmBthN m.<.> —Hmm mm Koš/<> “Ř zzz 35012th mam.)
<br> * g
<br> „.<.>._._
<br> Odbojářská
<br> 19
<br> 2
<br> O
<br> 21
<br> [It—=!1 www bsm.:a.cz BE! BS MORAVA 3.13,www bsmoravacz B_i-»“
<br> DOPRAVNÍ ZNACENÍ
<br> ZNAČENÍ BE! www.bsmorava cz E!E! BS MORAVA BE! www.Jrava cz Era-j
<br> :.cnmmuuvo ' : DMCIYSTICIIIIMUTUJI
<br> BS MORAVA
<br> Brno—Bystrc,Blokové čištění — komunikace Blok 10 - ZAKOS ' 9.1.2020
<br> 2020AK00007 2020PR00005 21 / 27
Blokove_cisteni-stanoveni-Bystrc-0119779-21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0119779/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0119779/2021 TEL./E-MAIL: 542 174 215/jahnova.iveta@brno.cz
<br> ZN.: 10/11-OOP/Jaiv
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu
<br> města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
<br> doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací
<br> podle § 40 odst.5 písm.b) a § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek <,>
<br> a podle § 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 11.03.2021 podaném ÚMČ Brno – Bystrc,Odborem životního prostředí
<br> a dopravy,se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno (dále jen "navrhovatel"),a po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště
<br> dopravního inženýrství BM a BO (č.j.KRPB-10848-1/ČJ-2020-0600DI-PRO ze dne 17.01.2020) a ust.§ 171
<br> a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává
...

Načteno

edesky.cz/d/4577814

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz