« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - Záměr statutárního města Jihlavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Jihlavy
inj~tkový odbor Ma~üstrát města ________
<br> V Jihlavě dne 9.4.2021
čj.MMJ/MO/51 641/2021,UID jihlvp2lvOOjt4
<br> zveřejňuje záměr statutárního města Jihlavy v souladu s Mechanismem hospodaření s byty
ve vlastnictví statutárního města Jihlavy pronajmout ve výběrovém řízení byty se
smluvním nájemným:
<br> v domě Brněnská č.p.6261č.o.8
<br> standardní bytč.2,2+1,plocha 44,89 rn2,2.nadzemní podlaží
základní vyvolávací výše nájemného 3.401,32 Kčlměsíc
Byt je určen pro bydlení maximálně 4 osob <.>
Prohlídka bytu dne 11.5.2021 v 9.15— 9.25 hod.za účasti technika odděleni správy realit <.>
PEBN: E,219 kWh/(m2rok) <.>
<br> v domě Matky Boží č.p.12411č.o.18
<br> standardní byt č.2,2+1 ‚ plocha 89,55 rn2,2.nadzemní podlaží
základní vyvolávací výše nájemného 6.785,20 Kčlměsic
Byt je určen pro bydlení maximálně 5 osob <.>
Prohlídka bytu dne 11.5.2021 v 9.35 — 9.45 hod.za účasti technika oddělení správy realit <.>
PENB: E,187 kWh/(m2rok) <.>
<br> Délka nájmu:
Nájemní smlouva bude s vítězem výběrového řízeni uzavřena na dobu určitou jednoho roku <.>
Bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy,zejména včasnou úhradu
nájemného a záloh na služby a plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu,bude na základě
jeho žádosti,podané nejméně jeden měsíc před uplynutím nájemní doby,předložen Radě města
Jihlavy návrh na změnu trvání doby nájmu zdoby určité na dobu neurčitou <.>
<br> Podmínky výběrového řízení:
<br> 1.Účastník musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Kapitole 2
Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy
<br> https://www.flhlava.czlmechanismus-hosijodareni-s-bytv/d-1 766
<br> a) Žadatel je starší 18 let <.>
b) Zadatel je státním občanem České republiky nebo má na území CR povolen trvalý pobyt
<br> nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán <.>
c) Zadateli a osobám,které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost,není
<br> a nikdy nebyla s...

Načteno

edesky.cz/d/4577571

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz