« Najít podobné dokumenty

Obec Hostovlice - Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 26 ze dne 25. 3. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostovlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snesení - ke stažení zde (194.92 kB)
1
<br>
<br> Usnesení č.26
<br>
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Hostovlice konaného dne 25.března 2021
<br>
<br> Přítomní zastupitelé:
<br> Bc.Musilová Zuzana,Ing.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,p <.>
<br> Hýbl.Miloslav,Mgr.XXXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Nepřítomní členové:
<br> Přítomní občané:
<br> Dle prezenční listiny,která je přílohou č.1 zápisu <.>
<br>
<br> BOD 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br>
<br> Usnesení č.1/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.Navrátilovou a Ing <.>
<br> Semráda,zapisovatele Sukovou Zuzanu <.>
<br>
<br>
<br> BOD 2.Schválení programu:
<br> <.>
<br> Usnesení č.2/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje nově navržený program jednání <.>
<br>
<br> BOD 3.– Schválení smlouvy o dílo s GEODEZIE Chrudim – I.Rondzík
<br>
<br> Usnesení č.3/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje Smlouvu o dílo s GEODEZIÍ Ing.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> v celkové výši XX XXX,XX Kč za zaměření a vyhotovení geometrického plánu,pro převod
<br> pozemků Středočeského kraje na obec Hostovlice <.>
<br>
<br>
<br> BOD 4.- Vyřazení vozidla XXXX A XX z evidence majetku
<br>
<br> Usnesení č.4/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje vyřazení hasičského vozu Avia Furgon,RZ:
<br> 1SU5979 z evidence majetku obce Hostovlice <.>
<br>
<br>
<br> BOD 7 – Pracovní smlouvy – schválení
<br>
<br> Usnesení č.5a/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje Dohodu č.KHA-V-20/2021 o vytvoření pracovních
<br> příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi obcí Hostovlice a
<br> Úřadem práce ČR <.>
<br>
<br> Usnesení č.5b/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje Pracovní smlouvu mezi obcí Hostovlice a panem
<br> Václavem Svobodou od 1.4.2021,druh práce Uklízeč veřejného prostranství <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Usnesení č.5c/26
<br> Zastupitelstvo obce Hostovlice schvaluje Dohodu o zajištění odborné praxe uzavřenou mezi
<br> obcí Hostovlice a VOŠ,SPŠ a OA Čáslav ...

Načteno

edesky.cz/d/4577514

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostovlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz