« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Záměr prodloužit Smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností CETIN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (36 kB)
MEKLIM 0802/2021-TS/TRO
<br> MĚSTO KLIMKOVICE
<br> dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> Záměr prodloužit Smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností CETIN,a.s.IČ 04084063,se sídlem Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9
Město Klimkovice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodloužit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 21.listopadu 2006,ve znění dodatků č.1 – 10.Jedná se o pronájem jedné místnosti skladu č.2 o výměře 5,5 m2 a část střechy domu čp.71 na Náměstí v Klimkovicích,která je součástí pozemku parc.č.403,v katastrálním území Klimkovice,zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Ostrava <.>
<br> Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení nájmu z 30.11.2021 do 30.11.2031 <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu: Technická správa města Klimkovic,Ostravská 96,742 83 Klimkovice do 30.4.2021.Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.Další bližší informace obdržíte na tel.558 955 821 – sl.XXXX XXXXXXXXXXXX <.>
<br> Město Klimkovice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek v důsledku skutečností,které nebyly v době zveřejnění záměru známy <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Klimkovic na její 77.schůzi konané dne 31.3.2021 <,>
č.usnesení 77/1134.1
Klimkovice,13.4.2021
XXXXXXXX XXXXX
starosta
<br> Zveřejňuje: Technická správa města Klimkovic
<br> Bližší informace: XXXX XXXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
trojancikova@mesto-klimkovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/4577169


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz