« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Rozpočtové opatření č.2 ze dne 14.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.2 ze dne 14.3.2021
Strana 1 1/Obec Třeštice Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2021/002 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 175,00 0,00 66 004,83 0,00 175,00 66 004,83 Financování - změna celkem 65 829,83 -65 829,83Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2021/002 Rozpočtové opatření č.2 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 175,00 0,00 66 004,83 0,00 175,00 66 004,83 Financování - změna celkem 65 829,83 -65 829,83Kontrola - - = = Dofinancování 0,00 0,00 65 829,838115 0000 000 0 00000 0000 000 Dofinancování Opravy,údržba - OÚ 0,00 5 000,00 0,005171 6171 000 0 00000 0000 000 Opravy,údržba - Činnost místní spr Zpradování dat,IT 0,00 10 000,00 0,005168 6171 000 0 00000 0000 000 Správa dat,IT - Činnost místní spr Občerstvení - brigáda 0,00 1 348,00 0,005175 3745 000 0 00000 0000 000 Občerstvení - Péče o vzhled obcí a Materiál - odpady 0,00 929,00 0,005139 3722 000 0 00000 0000 000 Sběr a odvoz komunálních odpadů Služby - rozhlas 0,00 4 863,63 0,005169 3341 000 0 00000 0000 000 Rozhlas a televize Materiál - rozhlas 0,00 4 864,20 0,005139 3341 000 0 00000 0000 000 Rozhlas a televize Sleva - stočné 0,00 2 000,00 0,005494 2321 000 0 00000 0000 000 NI transfery obyvatelům - Odvád.a Sleva - vodné 0,00 3 000,00 0,005494 2310 000 0 00000 0000 000 NI transfery obyvatelům - Pitná vod Ostatní osobní výdaje 0,00 9 000,00 0,005021 1032 000 0 00000 0000 000 Podpora ostatních produkčních činno Materiál - XXX X,XX XX XXX,XX X,XXXXXX 1032 000 0 00000 0000 000 Podpora ostatních produkčních činno Poplatek za psy 175,00 0,00 0,001341 0000 000 0 00000 0000 000 Poplatek za psy Doklad č.11.04.2021 FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1 Vytištěno: 21:56:33 Strana XXX XXXX Ná Z Uz Org ZJ Rozpočtová položka Připraveno dne XX.03.2021 Schváleno dne 14.03.2021 RO/2021/002 Rozpočtové opatření č.2 Rozpočtové opatření č.2 bylo schválené starostou obce dne 14.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4576107


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz