« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Veřejná vyhláška FÚ Středočeský kraj - Daň nemovitých věcí na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument FÚ zde ke stažení (549.06 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci l685/L7,19
l40 2l PRAHA 4
čj <.>,L5o8925/2,]./2Loo-1146o-200796
<br> v Praze
dne
<br> Elektronicky podepsáno
07.04.202]-
<br> ing,XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br> VEŘEJNÁ VYHlÁŠxn
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 09.04.2O2L do dne 11.05.202]-
<br> pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský krajj e na všech územních
<br> ve dnech pondělí
st ředa
<br> od 8:00 do 17:00 hodin
od 8:00 do 17:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj 1508188/2L/2L00 - 11460- 200796 <,>
<br> jínž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIP0 stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> DAŇ z NEMovITÝcH vĚcí NA RoK 2o2L <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ SO odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přítoze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/20L9 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http : / /vtvtw.f inancnisp rava.cz <.>
<br> Ing.Zdeněk Bitec
ředitel odboru
<br> L.S <.>
<br>
<br> -!tl l,t,pu r Pe /(r.N?ODě 3t iglY

Načteno

edesky.cz/d/4575941

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz