« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Výpis usnesení 07.04.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 07.04.2021
Výpis usnesení Zastupitelstva obce Žernovice ze dne 07.04.2021
<br>
<br> usnesení č.25/4/2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice schvaluje ověřovatele zápisu Ladislava Hoidekra a XXXXXXXXX
<br> Kiše <.>
<br> Hlasování: pro: X proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č.25/4/2021 bylo schváleno
<br>
<br>
<br> usnesení č.26/4/2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice schvaluje program jednání zastupitelstva obce,tak jak byl
<br> uveřejněn na úředních deskách a jak s ním byli seznámeni zastupitelé <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č.26/4/2021 bylo schváleno
<br>
<br> usnesení č.27/4/2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice po projednání Návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2020 a
<br> Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Žernovice za rok 2020 souhlasí s celoročním
<br> hospodařením „bez výhrad“.Není nutno přijímat žádná opatření <.>
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice ukládá starostce,podat žádost o provedení přezkoumání obce za
<br> rok 2021 na Krajský úřad Jihočeského kraje,do 30.4.2021 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č.27/4/2021 bylo schváleno
<br>
<br> usnesení č.28/4/2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice schvaluje Roční účetní závěrku za rok 2020 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č.28/4/2021 bylo schváleno
<br>
<br> usnesení č.29/4/2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.2 ze dne 08.03.2021 <,>
<br> které je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č.29/4/2021 bylo schváleno
<br>
<br> usnesení č.30/4//2021
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč
<br> Mysliveckému spolku Nebahovy,se sídlem Nebahovy 38 <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Žernovice ukládá starostce s MS Nebahovy uzavřít darovací smlouvu na
<br> finanční dar a na základě podepsané smlouvy,finanční prostředky vyplatit,to vše do
<br> 15.05.2021 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnese...

Načteno

edesky.cz/d/4575882

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz