« Najít podobné dokumenty

Obec Kaňovice (Frýdek-Místek) - Schválený závěrečný účet obce Kaňovice za rok 2020 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kaňovice (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2020.pdf (6 304,74 kB)
;i;euc3: Dtíw etrena i! 3 XJRGBZUC x EUC (Úzglž 4
<br> Obec Kaňovice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00494267 název Obec Kaňovice ulice,č.p.č.p.33 obec Kaňovice PSČ,pošta 739 36 Kontaktní údaje telefon 558 636 336 fax e-mail obec.kanovice©íol.cz V\MNV stránky www.obec-ka novice-.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vili.Vyúčtování hnančních vztahů ke státnímu rozpočtu státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.13 GORDJC spoi.s r.o.93.03.2021 ldnEBmZGs
<br> Lu Fl +.u 4 "11
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 338 500,00 4 340 700,00 3 914 747,22 Nedaňove příjmy 345 500,00 370 560,00 364 556,45 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 985 430,00 1 744 280,00 1 672 556,08 Přijmy celkem 5 669 430,00 6 455 540,00 5 951 859,75 Detaftní výpis polo-25k dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a funpož.1 002 00000 1 002 00000 926 29083 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdélčínnosti 28 000,00 28 00000 1515158 1113 Daň z.příjmů fyzických osob : kapitálvýnosů 94 000,00 94 000,00 92 347,89 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 124 000,00 1 124 00000 1 033 79030 1121 Daň z příjmů právnických osob 071 000,00 071 000,00 090 816,51 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 76 000,00 76 000,00 65 550,00 112 Daně z příjmů právnických osob 947 000,00 947 0...

Načteno

edesky.cz/d/4575848

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kaňovice (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz