« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Pozvánka na 6. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 26. 4. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program 6. ZUK 26.4.2021 (229.08 kB)
08.04.2021 KUUK/047742/2021
<br> lugjjgjjjjjí||"mmnuíumnufluu
<br> ílng.XXX XXXXXXXX hejtman?
<br> Datum: X.X.XXXX Číslo jednací: KUUK/047742/2021
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 6.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI.volebním období 2020 — 2024
<br> na pondělí 26.dubna 2021 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem
<br> Příloha,Program 6.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> strana 1 l 1
<br> 08.04.2021 KUUK/047740/2021
<br> |||! IIIIIII IIII|Il||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> uukascd17c91
<br> ' Ústecký kraj
<br> Program
<br> na 6.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,VI.volební období 2020 - 2024 dne 26.4.2021 od 10:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje <.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určení zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1
<br> 5.2
<br> 5.3
<br> 5.4
<br> Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje Kontrola plnění usnesení Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje - KH
<br> 6.1
<br> 6.2
<br> 6.3
<br> 6.4
<br> 6.5
<br> Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.19/SML3823/SOPD/KH Revokace usnesení č.006/9R/2021 ze dne 24.2.2021 a schválení dotačního titulu "Program 2021 na podporu nové techniky,výstavby požárních zbrojnic pro JSDHO a
<br> podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva z rozpočtu UK
<br> Změny v rámci poskytnutých dotací- Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2020 — Velké Březno <.>
<br> Poskytnutí finančních dotací v rámci programu Rodinné stř...

Načteno

edesky.cz/d/4575631

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz