« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr pronájem pozemku pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-o-pronajmuti.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-358-2021—Fr <.>
<br> Postřekov,12.4.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří» zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR |< PRONÁJMU
<br> Vyznačeneho pozemku parcč.342/28,výměra 150 m2(ostatní plocha),k.ú.Postřekov <,>
<br> vedené na LV 1 Obec Postřekov
<br> Přílohou tohoto záměru,je výtisk části katastrální mapy 5 vyznačeným pozemkem určený k pronájmu <.>
<br>.Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta(cpobecpostrekovcz
<br>.Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,a to do 28.dubno 2021 do 16:00 hod <.>
<br>.Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 19.3.2021,usnesením
<br> 20210319/6—b <.>
<br> ff) ; ;!
<br> okres Domažlice
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 12.4.2021
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední desce:
<br> Příloha k č.j.POSTR—358/2021—Fr <.>

Načteno

edesky.cz/d/4575187


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz