« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Usnesení č. 10/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
<br> Usnesení č.10/2021
<br> ze zasedání Rady města Klecany,které se konalo dne 29.března 2021od 16:00
<br> Přítomni dle prezenční listiny: Ing.XXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXXX
<br> Omluven: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXX XXXXX
<br>
Program zasedání:
<br> X.Schválení programu
<br> 2.Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.014/2019
<br> 3.Inzerce na pronájem bytů Rychta,U Školky 74
<br> 4.Studie akce “Veřejný prostor a parkoviště pod Rychtou Klecany“
<br> 5.Nákup nakladače pro technické služby Klecany
<br> 6.Administrace ZŘ na organizaci dotace
<br> 7.Nájemní smlouva č.005/2021
<br>
<br>
<br> Rada města Klecany:
<br> 1.Schválila program zasedání
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br>
<br>
2.Schválila znění a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.014/2019 uzavřené
<br> dne 30.4.2019,kde se nájemce mění XXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,se sídlem Do Klecánek XX,250 67
<br> Klecany na nájemce Trans 4,s.r.o.IČ 09204458,se sídlem Jankovcova 1535/2a,170 00 Praha 7
<br> s jednatelem Markem Kotrčem <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br>
3.Projednala návrh na inzerci bytů v rámci nabídkového řízení na pronájem 4 bytů ve 3.NP objektu
Rychty,U Školky č.p.74,250 67 Klecany <.>
<br> Schvaluje znění inzerce bytů v rámci nabídkového řízení na pronájem 4 bytů ve 3.NP objektu
<br> Rychty,U Školky č.p.74,250 67 Klecany s minimální výší nájmu bytu č.1 (2+kk) 12.430,- Kč <,>
<br> s minimální výší nájmu bytu č.2 (2+kk+T) 16.253,- Kč,s minimální výší nájmu bytu č.3 (4+kk+T)
<br> 23.348,- Kč a s minimální výší nájmu bytu č.4 (2+kk) 19.902,- Kč <.>
<br> Ukládá investičnímu technikovi zajištění zveřejnění inzerce na stránkách města Klecany a realitním
<br> serveru idnes a reality cz,termín 30.3.2021 a p.Kudláčkové přípravu nájemních smluv,termín
<br> 6.4.2021
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br>
<br> 4.Projednala dokončenou dokumentaci návrhu stavby – studii akce „PD a IČ - Veřejný prostor a
parkoviště pod Ry...

Načteno

edesky.cz/d/4574897

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz