« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Výzva k odstranění opuštěného vozidla (vraku)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Klecany Do Klecánek 52,PSČ 250 67
<br> Vyřizuje: MP Klecany Tel.: 734 100 156
<br> E—mail: info(a=mpklecany.cz Datum: 4.4.2021
<br> Výzva k odstranění opuštěného vozidla (vraku)
<br> Městský úřad Klecany vyzývá majitele tohoto vozidla (vraku),tov.zn.: Kia RZ: 1.176309
<br> aby neprodleně odstranil své vozidlo (vrak) z místní komunikace,dle 5 19 odst.3 a 4 zákona c.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a veřejného prostranství,dle š 34,zákona c.128/2000 sb <.>,o obcích ve městě Klecany <.>
<br> Lokalita: Dolní Kasárna,Klecany,25067
<br> Toto vozidlo (vrak) ohrožuje životní prostředí a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.Tímto Je porušován š 19 odst.2,písmena g),zákona č.13/1997 Sb o pozemních komunikacích.Je zakázáno odstavovat silniční vozidlo,které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo Je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (vrak) <.>
<br> Pokud nebude uvedené vozidlo (vrak) odstraněno vlastníkem,bude dle % 19,odst.3 a 4,zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy,zlikvidováno na náklady vlastníka vozidla <.>
<br> Vlastník vraku,který neuposlechne této výzvy Města Klecany,se dopouští přestupku dle
<br> & 42a,odst.1,písm.i),zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích.Za tento přestupek lze dle & 42a,odst.7,písm.b),zákonaě.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč <.>
<br> Tato výzva byla vyvěšena dne: 4.4.2021 Uplynutí lhůty 2 měsíců dne: 4.6.2021 Tato výzva byla sejmuta dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon: 284 890 064 Fax: Bankovní spojení: Účet: IČO; 00240290 Email:muklecany©mu—klecany.cz 284 890 000 KB Praha ] 2228-201/0100

Načteno

edesky.cz/d/4574896


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz