« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_107.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_107.pdf
STATUTÁRNI MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu k H a Hulvák Statutární město Ostrava MŽŠĚÉŠSŽeVOŠV—Ě— v M _L2_JJL_£D£1_—_
<br> Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyvěšena dne:
<br> odbor místního hospodářství sňata dne: za správnost: souběžně zveřejněna na |nternetu
<br> Vaše značka: _ <.>
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MH 05284/2021/0MH/Bur Paní
<br> so.zn.: sz MH 05284/2021 XXXXXX XXXXXXX
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Korunní XXX/XX
<br> Te'efoní +XXX XXX XXX XXX XX Ostrava _ Mariánské Ho
<br> Fax: +599 459 298 ry
<br> E-mail: burianovaábmarianskehorv.cz : Datum: 09.04.2021
<br> Opatření obecné povahy Podle % 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle €) 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a na základě souhlasu Policie ČR,MŘ _ DI,č.j.KRPT-64128/ČJ-2021-070706 ze dne 31.03.2021 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 07/2021 Chodník uI.Přemyslovců 25 v Ostravě — Mariánských Horách
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Dle tohoto příkazu bude instalováno na chodníku na ul.Přemyslovců podél domu čp.72/25 v úseku cca 10m přechodné dopravní značení B 30 — zákaz vstupu chodců a E 13 s textem „Chodci přejděte na protější chodník“,a to dle dokumentace odsouhlasené dopravním inspektorátem PČR Ostrava dne 31.03.2021 <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umisťování.Dále...

Načteno

edesky.cz/d/4574862

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz