« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_108 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 7. dubna 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_108 Rozpočtové opatření schválené radou městského obvodu dne 7. dubna 2021.pdf
\
<br> /1
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor finanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: MH/2021/028/OF/Sk S.zn.:
<br> P \ \ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX W Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax:
<br> E-mail: sklarova©marianskehory.cz Datum: 2021-04-12
<br> Rozpočtové opatření
<br> ““ MMM LloMfFlQL
<br> [_ | Odbor místního hospodářství
<br> ORJ 2
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> 1
<br> J
<br> Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky 408 Ž021 Písemnost ev.č ' '
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> za správnost: Michnová—___
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 7.dubna 2021,usnesením č.2030/RMOb-MH/1 822/5 9 rozhodla o přesunu finančních prostředků na letní čištění komunikací
<br> území městského obvodu MHaH <.>
<br> V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - zvý š í © 2212 - silnice pol.5169,ORJ2
<br> -s n íží52212 -si1nice pol.5171,ORJ 2
<br> \\f__
<br> _) k.Ing.Radim Dos ']
<br> vedoucí odboru ňnančm m
<br> 300.000 Kč
<br> 300.000 Kč
<br> ENTÉŘNÍSDĚLEN
<br> í
<br> /1
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor finanční
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Š' J': _ MH/2021/029/OF/Sk [ Odbor vnitřní správy a školství _! p.zn.<.> _ _,\ ORJ 4 Vyřlzu1e: Ing.XXXX XXXXXXXX mm Telefon: +XXX XXX XXX XXX Fax: E-mail: sklarova©marianskehory.cz Datum: 2021-04-12
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své schůzi konané 7.dubna 2021,usnesením č.2030/RMOb-MH/1 822/5 9 rozhodla o přesunu finančních prostředků za účelem realizace
<br> II.etapy Pergoly pro Dětskou skupinu Jesličky.V návaznosti na tuto skutečnost schválila příslušné rozpočtové opatření,kterým se:
<br> - z v ý š í 5 3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví pol.6121,ORJ 4,ORG 1000173000000 135.000 Kč
<br> - s n í ž í & 3539 - ostatní zdravotnická ...

Načteno

edesky.cz/d/4574861


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz