« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Program jednání zastupitelstva 19.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program jednání zastupitelstva 19.4.2021
OBEC SEDLEJOV
SEDLEJOV 45,588 62 URBANOV
IČO: 00286605
<br> E-MAIL: sedlejov@volny.cz,www.sedlejov.cz ID datové schránky: maibpxv
<br>
Pozvánka na
<br> zasedání Zastupitelstva obce Sedlejov
<br>
které se bude konat dne 19.4.2021 od 19:00 v zasedací místnosti obce
<br> Sedlejov,Sedlejov 45
<br>
Navržený program zasedání:
<br>
1) Zahájení,určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu jednání
<br> 3) Smlouva o zřízení věcného břemene EG.D a.s.- el.přípojka
<br> 4) Prodej pozemku 2568/18 dle GP č.253-19/2021
<br> 5) Pořízení DA pro jednotku SDH
<br> 6) Mikroregion Telčsko – smlouvy o výpůjčce a partnerská smlouva s finančním
<br> příspěvkem – zkvalitnění systému nakládání s odpady
<br> 7) Žádost Linka bezpečí z.s <.>
<br> 8) Různé
<br> 9) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 9.4.2021 Datum sejmutí:……………
<br>
Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě Sedlejov,Sedlejov 45
<br> v úředních hodinách nebo na vyžádání <.>

Načteno

edesky.cz/d/4572388

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz