« Najít podobné dokumenty

Obec Bocanovice - Určené školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bocanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Určené školy 20210408 - zrušení.pdf (261.71 kB)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Moravskoslezského kraje
<br> V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu
s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,ve znění ústavního zákona č <.>
300/2000 Sb <.>,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav,ve spojení s usnesením
Vlády České republiky č.212 ze dne 26.února 2021 o přijetí krizového opatření ve znění usnesení vlády České
republiky č.292 ze dne 15.března 2021,usnesení vlády č.300 ze dne 18.března 2021,usnesení vlády České
republiky č.315 ze dne 26.března 2021,usnesení vlády České republiky č.315 ze dne 26.března 2021 a dle §
5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,kterým pro řešení vzniklé krizové situace nařídila hejtmanům kraje určit
v místech,kde je taková potřeba,školy nebo školská zařízení zřízené krajem,obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí,jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,které měly vykonávat nezbytnou péči o děti věku
od 2 do 10 let vymezenému okruhu zaměstnanců a dále v souladu s ustanovením § 14 odst.3 písm.a) a ve
spojení s § 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> zrušuji
<br> s účinností ode dne 11.dubna 2021 rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje:
<br> č.j.MSK 23052/2021 ze dne 15.února 2021 <,>
č.j.MSK 28873/2021 ze dne 28.února 2021 <,>
č.j.MSK 29978/2021 ze dne 2.března 2021 <,>
č.j.MSK 31078/2...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bocanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz