« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drisy-SSZ-DIO.pdf (PDF 47.74 kB)
Jir.<.>.<.> ll.<.>.<.> 11.<.> Il.II.|.<.>.<.>.|_l.<.>.<.>.1I1.1:-
19636-Hlavni-Drisy-prechod-stanoveni-2.pdf (PDF 416.36 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-19636/2021-MASPE
<br>
Mgr.XXXXX XXXX IČ XXXXXXXX
Železniční XXX
XXX XX LIBIŠ
<br>
Naše sp.zn.: OD-7622/2021-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 08.04.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost <,>
<br> kterou podalo dne 22.02.2021 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy
zastoupena na základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX <,>
XXX 17 Libiš (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu <,>
<br>
stanoví místní úpravu silničního provozu
<br>
na silnici č.III/10158 ul.Hlavní,před základní školou v k.ú.Dřísy,a to formou umístění
svislého dopravního zařízení <.>
<br> Rozsah opatření – umístění dopravního zařízení,viz DIO <.>
<br> Nové dopravní zařízení:
Nové svislé a vodorovné dopravní značení,dle DIO <.>
<br> Termín osazení místní úpravy provozu: 2021
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-19636/2021-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Platnost úpravy: do odvolání
<br> Provedení DZ: retroreflexní,základní velikost
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> - Z důvodu...

Načteno

edesky.cz/d/4571954

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz