« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210409072649.pdf (224.56 kB)
u: 'i- k.www.scltanl.cz „„ „|
<br> _ _ Sčítání lidu,domu a bytu
<br> číslo jednací: osu-003539/2021
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26.na 27.3.2021.K dnešnímu dni se prostřednictvím elektro- nického sčítacího formuláře sečetlo více než čtyři miliony obyvatel.Zájem lidí o online sčítání se na úrovni jednotlivých obcí,okresů a krajů liší.Podívat se na aktivitu obyvatel jednotlivých krajů se můžete zd_e <.>
<br> Sčítání je z pohledu obcí zcela jedinečným zdrojem XXX o obyvatelstvu,jeho struktuře,podmín- kách bydlení či ekonomické aktivity.Tyto údaje jsou zcela zdarma k dispozici pro realizaci roz- vojových programů a projektů obcí.Jedná se ojednu z velmi mála oficiálních statistik dostupných v tak vysokém územním detailu.Doplním,že ukazatel o počtu obyvatel obce,který právě vy- chází ze sčítání,má po každoroční aktualizaci počtem narozených,zemřelých a údaji o stěhování přímý vliv na výpočet podílu obcí na výnosech v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní <.>
<br> Je proto v našem společném zajmu,aby všechny domácnosti vyplnily a odevzdaly sčítací formu- lář.V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30.3.2021 vydáno oznámení o prodlou- žení možnosti sečíst se online až do 11.5.2021.Je to velmi jednoduché,rychlé a bezpečné.Rád bych Vás požádal o spolupráci při informování Vašich obyvatel.V příloze tohoto dopisu za- síláme aktualizovanou informací pro občany,kterou jste původně obdrželi před začátkem sčí- tání a informační leták,který budeme distribuovat příští týden domácnostem <.>
<br> Prosím Vás o jejich zveřejnění způsobem,který je u Vás obvyklý - na webu a sociálních sítích obce,v místních zpravodajích,případně odvysílání informace v obecním rozhlase nebo i pro- střednictvím místního televizního vysílání.Současně si Vás dovolují požádat o neformální pod- poru online sečtení při kontaktech s obyvateli,a to s ohledem na současnou epidemickou situaci a vyšší kvalitu takto sebraných dat <.>
<br> Poku...

Načteno

edesky.cz/d/4571928


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz