« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/1151/2021/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/1151/2021/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody l,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/1151/202l/Ka
<br> Č J.: STRE-l956/2021- SU VYŘIZUJE: Ing.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 8.4.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dálejen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.] písme) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a'stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 24.2.2021 podala
<br> XXXXXXXX XXXXX,Mgr <.>,IČO XXXXXXXX,Drůbežní trh XX/X,664 91 Ivančice,kterou zastupuje domovplus construction s.r.o <.>,Ing.XXXXXX XXXX,ICO XXXXXXXX,Cyrilská XXX/X,Trnitá,XXX 00 Brno 2 '
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Podle š94p odst.1 stavebního zákona a % l3a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br> na stavbu:
<br> novostavba rodinného domu včetně dopravního a technického napojení v ul.Na Rybníkách v Silůvkách,na pozemku parc.č.504/1,378/1 a 378/22 V katastrálním území Silůvky
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Stavba obsahuje: - Rodinný dům umístěný na pozemku 504/1 v katastrálním území Silůvky <.>
<br> Jedná se o stavbu rodinného domu,která je navržena jako montovaná dřevostavba.Rodinný dům bude tvořit levou polovinu dvojdomku.Objekt rodinného domu bude nepodsklepený sjedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím.Objekt bude zastřešen sedlovou střechou <.>
<br> Zastavěná plocha rodinného domu je navržena 64,60 m2.Půdorys stavby bude ve tvaru obdélníka o velikosti 7,530 x 8,580 m <.>
<br> Objekt je navržen pro bydlení.Rodinný dům bude obsahovat 1 samostatný byt o velikosti 4 + kk s příslušenstvím <.>
<br> Byt obsahuje:
<br> v lNP — zádveří,o...

Načteno

edesky.cz/d/4571631

Meta

Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz