« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 42.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 42.pdf
1117
<br> Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka: neuvedena
<br> ze dne: 23.října 2020 Štatštirm ““i““ $“““ (2.j.: SMC/130448/21/OŽP/Pls 7; ŽŠOŠŽÍÉÉ s.<.> : S-SM 4 ] !OŽ „ p zn W615 0 ;20 P/7 IC 0084545,Vyřizuje: Ing.Polesová prostřednictvím Telefon: +420 599 442 385 KONEKO 51301- S-f-O- E- '1: 1 1 t.V 'stavní 3 mal po esova©os "Na CZ 759 oyĚšŠtPAĚÉĚSkéhO obvodu Michálkovice.v " 1 Datum.7.dubna 2021 IC oogggásost „„ č_,fix ýfáař/f ' vyvěšena dne: M.sňata dne: ROZHODNUTÍ č.273/21/VH za “imám“
<br>,<,> _ _ _,souběžně zveřejněna na internetu 0 povolenl k nakladani s vodaml a o povoleni stavby vodního dlla
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany Životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> A.po provedeném vod0právním řízení dle 5 115 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> povoluje
<br> žadateli,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava,IČ 00845451,dle ust.© 8 odst.1 písm.b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny na pozemku parc.č.4737/1 v k.ú.Slezská Ostrava,obci Ostrava,kraji Moravskoslezském.Číslo hydrogeologickěho rajonu je 2261,útvar podzemních vod 22610 - Ostravská pánev - ostravská část,a to v souvislosti se stavbou vodního díla „Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ulici Pikartská“
<br> v množství:
<br> Qprům.0,04 1.5'1
<br> Qmax: 10,0 LS-l
<br> Qmax: 1.02 III3.I'I'IČS'l
<br> Qmax: 1 124 m3.rok'1
<br> Počet měsíců v roce,kdy bude docházet k nakládání s vodami: 1 měsíc
<br> Doba,na kterou se povolení k nakládání vydává: 3 roky od nabytí právní
<br> moci tohoto rozhodnutí
<br> Upřesnění popisu a účelu...

Načteno

edesky.cz/d/4571595

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
29. 04. 2021
29. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
26. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz