« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Nišízalřivtii'šuunm lh'nlfčtÍiŽíD-J anima)
<br> Wil-é zit—lhát JE,-ímé; lišíme) i'iultzimqv/
<br> » ÚŘAD MÉS'Í'SKÉ ČÁSTI,TÚŘANŠRÉNÁM.i,620 00 BRNO
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Uřadu městské části Brno-Tuřany,vsouladu s 5 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.312/2002 Sb.“),Úřad městské části města Brna Brno - “ih Mariánské nám.131,61? 00 Brno
<br> vyhlašuje
<br> — 9 “011" 2021 own
<br> DOŠLO
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ci.<.> Příloha:
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: referent sociální péče (částečný úvazek) (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno—Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br> Druh práce: Provádění samostatného výkonu specializovaných agend v péči o rodinu a děti spadajících do komplexního Výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí:
<br> — sociálně právní ochrana dětí <,>
<br> — výkon kolizního opatrovnictví <,>
<br> — kurátor pro mládež,poradenská činnost <.>
<br> Platová třída:
<br> V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platová třída 11 (platový tarif při plném úvazku od 22.980,- Kč do 33.790,- Kč dle započítatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost dle 5 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.- ovládání jednacího jazyka
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> — vysokoškolské vzdělání vbakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br>.VOŠ vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,sociální pedagogiku,sociální a humanitární práci,sociální práci,sociálně právní činnost,c...

Načteno

edesky.cz/d/4571590

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz