« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Veřejná vyhláška – Zeměměřičský úřad Praha 8 – oznámení o provádění zeměměřičských prací na území města Přeštice od 12.4. do 15.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

web - VV Zememer. úrad Praha.pdf (659.77 kB)
Zeměměřický úřad,Pod sídlištěm 9,18211 Praha 8
<br> č.j.: zú-oo127/2021-13200
<br> VEŘEJNÁ WH LÁŠKA
<br> Zeměměřický úřad Za správnoslqčgůgýěug XXXXXXXX XXXX <.>
<br> provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území města
<br> PŘEŠTICE
<br> v období od 12.XXXXX do XX.prosince XXXX <.>
<br> Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č.200/1994 Sb <.>,ozeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,ve znění pozdějších předpisů.Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek,jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů.Zaměstnanci Zeměměřického úřadu jsou oprávněni podle 5 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky.Vlastníkům aoprávněným uživatelům nemovitosti,kteří jim vtom nesmí bránit,se prokáží úředním průkazem <.>
<br> Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle 5 Ba,písm.b) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a 5 8 zákona č.200/1994 Sb <.>,rovněž ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zeměměřický úřad žádá občany,aby byli nápomocni při provádění uvedených prací <.>
<br> V Praze dne 30.3.2021
<br> Vyvěšenů; % / M7
<br> \! „ $ \ » ; <.>,cšvá _„_,3 „ am? mnam linii %

Načteno

edesky.cz/d/4571355

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz