« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MěÚ JC - Rozhodnutí o uzavírce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (955.34 kB)
lMěstskýúřadýHčin
<br> Odbor dopravy - odděleni silničního hospodářství
<br> 17.listopadu ld.506 01 Jičín e-maii: doorava©mgicinfz fax.: 493 545 285 Č.j.: MchiZÍJZUGSOOiDOPiMoE V Jičíně dne: 6.4.2021 Č.rozh.: 54 Vyřizuje: ing.Moravcová Telefon: 493 545 419
<br> Titi.:
<br> EUROVIA CS,a.s.Závod Čechy východ,oblast Čechy střed Piletická 498
<br> 503 41 Hradec Králové
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín jako příslušný silniční správní úřad dle ustanovení & 40 odst.4 písm.a) zák.č.13.099? Sb <.>,o pozemních komunikacích — ve znění pozdějších změn na základě písemné žádosti,kterou podal žadatel - EUROVIA CS,a.s.Závod Čechy východ,oblast Čechy střed,Piletická 498,503 41 Hradec Králové,IČO: 45274924 (-účastník řízení dle ustanovení 5 2? odst.1 písm.&) zák.č.5003004 Sb <.>,správní řád v platném znění) dne 12.3.2021,v souladu s ustanovením š 24 odst.2 cit.zákona o pozemních komunikacích a 5 39 odst.4 vyhlášky č.1045199? Sb.<.> kterou se provádí zákon o pozem.komunikacích,a po projednání se Správou Silníc Kralovéhradeckého kraje p.o <.>,Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové,IČO: 20947996 (dále „SpSil KHK p.o.") a Krajskou správOu a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o <.>,Zborovská 1 I,150 21 Praha,IČO: 00066001 a obcemi Jičíněves,Češov,Kopidlno,Slavhostice,Cholenice,Vršce,Chroustov,Kněžice.Hlušice,Sekerice,Žlunice,Kozojedy,Volanice & Správou železnic,se.(účastníci podle ust.& 27 odst.2 citovaného správního řádu) a po předchozím souhlasu dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckém kraje (dále „DI PČR KŘP KHK“) a dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále <.>,Dl PČR KŘP STŘK“) žadateli
<br> p o v o l a j e úplnou uzavírka silnice II.tř.č.328 1.etapa: v úseku hranice kraje - Slavhostice II.etapa: úsek Slavhostice - Češov v termínu od 12.4.2021 do 21.9.2021 ; důvodu akce: „II/328 hranice okresu JC/HK — Slavhostice — Jičíně...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz