« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení (2.01 MB)
Š/
<br> & JL: ÚMV/7%2/202//
<br> Městský úřad,stavební úřad náměstí Míru 1,407 22 Benešov nad Ploučnicí
<br> SPIS.ZN.: MUBN—l495/2021/KO ČJ.: MUBN—l89l/202l VYŘIZUJE: ] XXX XXXXXXX
<br> TEL; XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: koskova©benesovnplcz DATUM: 7.4.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Strejda.Net s.r.o <.>,IČO 03468054,v Benešovská 432/3,Děčín II-Nové Město,405 02 Děčín 2,- kterého zastupuje Boukalová,ICO 44306466,Na Petynce 177/80,Praha 6-Střešovice,169 00 Praha 69
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.3.2021 žádost O vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> optické sdělovací vedení Jedlka,Malá Veleň na pozemku st.p.č.1502/39,215,85/3,p.p.č.1128/1,1128/2,1128/3,1161/1,1161/2,1204/3,1205/7,1205/14,1502/1,1502/38,1513,1515/1,1515/4,1515/7,1517/2,1517/3,1517/4,1518,1207/1 v katastrálním území Malá Veleň <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> !;v //v
<br> Městský úřad Benešov nad Ploučnicí,stavebni urad,jako stavební urad příslušný podle š 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle š 87 odst.2 stavebního zákona zahájení územního
<br>,v;
<br> řízení a současně nařizuje k projednání zadosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.května 2021 (úterý) v 10 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři ObÚ MaLá Veleň <.>
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
<br> /,v
<br> vydání rozhodnutí (Městsky urad Benešov nad Ploučnicí,stavební úřad,úřední dny: Po a St 8 - l7 hodin) <.>
<br> Poučení:
<br> Učastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.Učastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Učastníci se mohou před vydáním rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/4569572

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz