« Najít podobné dokumenty

Obec Újezdeček - Opatření obecné povahy ul.Tolstého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezdeček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy ul.Tolstého mapka
“\ UČCE'JJ
<br> "'-D_1k|a
<br>,| uzaVIrka
<br> Újezdeček "
<br> lP22 - bude osazena m 5 dní předem „% w
<br> % í„ _ f “% |P22-budeosazena ' -' -.am 5 dn! předem
<br> _i \ "„ -
<br> i <.>
<br> !P22 - bude osazena 5 dní předem
<br> IPZZ- bude osazena 5 dní předem
<br> um.<.> „ „,<.>.<.> _ » '
<br> :? vu i!
<br> armad—2
<br> Dopravni značení Litoměřice s.r.o.Okna 24,412 01 Polepy
<br> IČ: 06603075,DIČ: c206603076
<br> Vypmcmml: Ec.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kamlml: Bc.XXXXX XXXX
<br> VodaucT pm)-km: Bc.Tomáš Llpš Kraj: ústecký Datum: "WIIIOH Chládek :! Tlntčm a.s.<.> Nerudova 1022115,412 01 Litoměřice Zakazka:
<br> REKONSTRUKCE ŽP P1948 a P2091
<br> KÚ : Úlezdcček
<br> IIB/2021
<br> Stupeň:
<br> Chia zakázky: 210000 Chlo kopí-:
<br> Pohl forman A4:
<br> Obluh:
<br> Cíllo prilohy: Měmko: CELKOVÁ SlTUACE
<br> Kamenný Pahorek
<br> ? od 20.04.06h - do 25.04.18h
<br> Talsféh ozdhcnoyg „,<.>,*,u Dgchcoeígš-J 1 I' ffi—,*? „: 3 A.*:X',a: \ '? * *t: ; _.v,> skágš :? ic „\\ OIdnchov.=.„_ f \ \f' &._j „ f * " " 3.Panováma ŘETENlCE—a RVK Ee“ | '_ \00 “,<.> - QŠ Hudcovská ( '-= Výšlna 5% !
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o.ana 24,412 01 „Polepy IC: 06603076,DIC: C206603076
<br> mwlmtslum
<br> Vypracoval: Kontroloval: Vedoucí projektu:
<br> Bc.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXX Bc.XXXXX XXXX
<br> KÚ ; Újezdeček Kraj: Ústecký Datum: XX/XXXX
<br> Investor: Chládek a Tintěra a.s <.>,Nerudova 1022/16,412 01 Litoměřice Stupeň:
<br> Zakázka: číslo zakázky: 210000 Čislo kopie:
<br> REKONSTRUKCE ŽP P1948 a P2091
<br> Počet formátů A4:
<br> Obsah: Číslo přílohy: Měňtko:
<br> CELKOVÁ SITUACE - opatření pro BUS 2
<br> 828+E13+E8 - osadit 7 dní ředem,„.<.>,» obecním—id A *; rn (__ A „ 'U'—\
<br> v <.>
<br> -
<br> <.>,)- 828+E13+E8d - osadit 7 dní předem
<br> 20.04.- 25.04.06:00 - 18:00
<br> PROSTOR E 1 3 PRO OTÁČENÍ BUS
<br> IP 22
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o.Okna 24,412 01 „Polepy IČ: 06603076,DIC: C206603076
<br> Wuv-I nenesl A nimi
<br> Vypracoval:
<br> Kontrol...
Opatření obecné povahy ul. Tolstého text
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/032661/2021
OD/Hum/DZ-PŘ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX /XXX XXX XXX
humlova@teplice.cz
<br> XX.03.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění (dále jen „zákona“),na základě podaného podnětu: Chládek a Tintěra a.s.<,>
Nerudova 1022/16,Předměstí,412 01 Litoměřice,IČ: 627 43 881 (na základě plné moci
p.XXXXXX XXXXX,Dis,nar.: XX.XX.1981),ze dne 26.03.2021 a po projednání s dotčeným orgánem,tj <.>
Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR,Krajské ředitelství Ústeckého kraje <,>
jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod č.j.KRPU-42184-
1/ČJ-2021-040906 dne 18.03.2021 a v souladu s § 77 odst.5 zákona a § 171 a § 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy:
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
na úsecích silnic č.III/25338 v ulicích Sklářská a Tolstého,k.ú.Teplice-Řetenice a v ulici Řetenická <,>
<br> k.ú.Újezdeček;
na místní komunikaci v ulici Pekařská a náměstí B.Němcové,k.ú.Újezdeček;
<br> na úseku silnic č.III/25340 a III/25338 v ulici Košťanská,k.ú.Hudcov,obec Teplice,Košťany a
Oldřichov u Duchcova,obec Jeníkov;
<br> na úseku silnice č.III/25342,k.ú.Košťany;
na úseku silnice č.III/25340,Kamenný pahorek,k.ú.Košťany <,>
<br> na úseku silnice č.II/254 v ulici Duchcovská,k.ú.Hudcov,obec Teplice a Teplice-Řetenice;
na místní komunikaci v ulici Buzulucká,k.ú.Teplice-Řetenice;
<br> na p.p.č.468/1,k.ú.Hudcov,obec Teplice;
na místní komunikaci v ulici U Koupaliště,k.ú.Hudcov,obec Teplice a Újezdeček;
<br> na místní komunikaci...

Načteno

edesky.cz/d/4569219

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Újezdeček
09. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Újezdeček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz