« Najít podobné dokumenty

Obec Tymákov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO konané dne 21.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tymákov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka 
Obec Tvmákov
<br> Tymákov čp.40,okres Plzeň-město,PSČ 332 01 Tymákov
<br> POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce Tymákov,které se koná ve středu 21.4.2021
<br> od 18,00 hodin v sále Kulturního domu Tymákov <.>
<br> Program :
<br> 1.Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a usnesení <.>
<br> 2.Pacht pozemku č.parc.2383 v k.ú.Tymákov
<br> 3.Kupní smlouva „Zařízení pro odvodnění kalů ČOV Tymákov“
<br> 4.Veřejnoprávní smlouva na zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat — Město Plzeň 5.Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání — Restaurace KD
<br> 6.Nájemní smlouva části pozemku č.parc.909/6 v k.ú.Tymákov - zahrada
<br> 7.Plánovací smlouva — vybudování a financování nového veřejného vodovodu - Kuglerovi 8.Žádost 0 navýšení kapacity možných připojených EO na splaškovou kanalizaci -Mokrouše 9.Rozpočtové opatření č.2/2021
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuse _ f
<br>,/ 12.Usnesení f/ " / 13.Závěr C/f _ / (
<br> Martina Schw/ ová starostka ob e
<br> OBEÉ En
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.4.2021 3%3) ggg-133 54:1 Jméno a podpis:.GM „mb
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 8.4.2021 Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/4569212

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tymákov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz