« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Rozpočtové opatření 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3/2021
(§ !u U) \\ § §r§ §\ JJ \ (S } § § § § )r*\.šš,\\s§ § \§\ § § § oooooo(Doo @@ o) o)ooto |ó o TrŤtY5BÉLLo Y llll^ I oooooo oÝo CD l§,(,o § oo o q)ao 'E 'E oo |N lN aro0,oo \tl §fo(loo ň cr_ o_ =o\tEďtN.<.> -N 9 cD§l(,oF ;ú lít lo 1§(!- vL xŤ,<.> x "§ 6lí._._oocEalJOroĚ.5 § :3:3,g !acNNN§!l Ex,Eaó,§,ř.>.<.>.<.> 6 m ě řs H 6 s,§sf ooooooďďď @@ ar) (r,oo|olr,o EŤ,Y §§E Y llll4 ocrooo "o řrOO É.§€-F9 'L.>!.=(/)íL>[L ()OOOO OóOOc) OOOOO OOOOO OOOOO OOóÝÝ @(]ó(n dOú]úl Ýtocrcn La) íf l óOOOO óOOOO m J ó Oó lrl o.n {0ť.>,§é.n t.l,g p{ --l q] o l] p.>\H,<.> 1 O.d,N U.-l nJ lr.<.> l N c) |.alJ alÉíJrd.d.tl>É -]5! -ai]0).>ooN! OO >.O !.<.> -l.:,l>É o>o.rd.]] ]]>J1>o -]o.nŇrdo.NN"-ll]o()O!Ť a.!rÉJ4 N \rlo C) }lr _]J !-] 01.óoŤ tr o.É,<.> -l >,H,-l -l)N o,íJ O.<.> l.-l.d !r DN0) v] --1.lJ nlÉnJ(d 4fi>P§órr--o!rO.> oNJl>oo,O l] _.1J4>ÉO>o.<.> d+]+J>]<>o ?--,]o.-] N(]p,NN-.]lr o()c)!-1Ť o.1rÉ}4N OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOóO OOOOO OOOOO OOOOO C)OOOO OOOC)O _OOOOOOOOOO OOOOO OOOOó óioréř) o1Oc!Oca eaóNó3.-l La úf r) úf 1.1ócoO Oršd* O ť-] Lo aJ N O(o.au)ú) t o "9a íť }4 )N o -.l oa,íí o ]J,o o P{ N & Ň,d a |,) N b| íro N b Ft o p{ ltl t{ tí P{ C\ O ^: o ca 0) c o o í0 í.l.r] )í{ Al F(\o(\ ce )(j o)l- (§ o.o r(l) o *J,c) o o.N o ý oeoo F §lo(\ o ú,<,> () T) ť6 J< on \ \ § §--

Načteno

edesky.cz/d/4569209


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz