« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Záměr obce Bečváry prodat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Geometrický plán č. 214-29.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 94.93 kB
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Faramir-lí " suvom "Id-nu právních vnuků Označení Výměna pomaly Druh pozemku Označení Výmaru namely Dmhoozmim Typslavby 20119.m pfeohdzlzpmrrku.<.> dl poznam r určení umí-mého" Číslollstu wm“ " onleceni & z -.- _ pm W" na rn Zpambvwm "mmm na; m : hmmm Zpúmbvyuhll' wr "$$“ “T333" 1119|an ru; m 2 m 5131 - 3' 15 zast.pl.SL31 ] 3 15 zast.pl- „&;-„g; 323 51.157 É 99 zasL pl.51.157 ; ' 99 zasL pl.TM 323 49 _ 2593 zahrada 4911 ; 2531 zahrada 411 323 3 2_ 10 e ' ' ' 4912 323 5 i 19 4914 10001 : _“ 2 c : _ : 2 31 4512 ; : 93 zahrada 411 323 : i 93 4912 333 „mámou 4912 E 4 35 „má 4912 323 3; 14 l * 4914 10001 : 594 5911 10001 : :27 : 4: 35 4914 33É 73 13324.4914 5 32 ' 77 1% 4914 10001 E 323 77 5911 _ až 23 “má“ 5911 i 7: 95 „mm 5911 10001 3 “1396 47017 963 91 “353 47017 3 95.91 “573_- 249 1-49;27 154927
<br> Zpřesnění geometrlckého a polohového určení pozemků podle 5 50 odst.1 písm.a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze \: kalaslru nemovitostí provésljan na základě souhlasného prohlášení <.>
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> pro rozdělení pozemku.průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranlce pozemků
<br> Goomooloký plán will úředně oprávněný zmůnůl'ldrý inženýr
<br> Sídpnpls nvm úředně oprávněný zeměměřický lnžonýr:
<br> Jména,pramení- <.>
<br> Jmeno.prirucni:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX XXX- XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX“ “" XXXXXXXX men—“mmm “WW—XXX_XXX— Dno: X.X.2021 CHD! 56/2021 Dno: 'ÍZ „J 502,Číslo: 47/sz
<br> Nálolitosbnl a phmouuodpovldá právním předpisům <.>
<br> Tann usinani: odpovídá „mmm plánrir dukuonlokó podobě ulounérm v dokumenud katastrálního úřadu <.>
<br> Komunální ůl'ad mulasl ! očíslováním parcel <.>
<br> Vyhotovitol'.Ing.Mulan Hlaváček K Tralivodům 1090 29153 Kostelec n.Č.I <.>
<br> Číslo plánu: 214-2912021
<br> Olovo: Kolín
<br> onu Bečváry
<br> Kol.ůzorn" Červený Hrádek u Bečvár
<br> KÚ ro Středočeský kraj KP olln Pavlína Henkríchová
<br> mnmss...
Soubor ke stáhnutí: Záměr Pajerová.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 183.29 kB
Obec Bečváry
se sídlem Bečváry 161
281 43 Bečváry
zastoupena starostkou
Jindřiškou Šmejkalovou
IČO 00235245
<br>
<br> Bankovní spojení
ČSOB
182251379/0300
<br> Email: podatelna@becvary.cz
Internet: www.becvary.cz
Telefon: 321 796 346
<br>
<br>
<br> VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
<br>
<br>
<br> Na základě písemné žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví obce a na základě schválení
<br> záměru zastupitelstvem obce usnesením č.307/26/2021 ze dne 29.3.2021 vyhlašuje Obec
<br> Bečváry podle § 39 odstavce 1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
<br> záměr obce Bečváry prodat pozemky:
<br>
<br>
část pozemku parc.č.59/1 v k.ú.Červený Hrádek u Bečvár o výměře 27 m2,druh
<br> pozemku ostatní plocha,oddělenou Geometrickým plánem č.214-29/2021,který schválil
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín dne 12.3.2021 – díl „a“
<br>
<br> část pozemku parc.č.49/4 v k.ú.Červený Hrádek u Bečvár o výměře 94 m2,druh
<br> pozemku ostatní plocha,oddělenou Geometrickým plánem č.214-29/2021,který schválil
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín dne 12.3.2021 – díl „b“
<br>
<br> část pozemku parc.č.49/4 v k.ú.Červený Hrádek u Bečvár o výměře 2 m2,druh
<br> pozemku ostatní plocha,oddělenou Geometrickým plánem č.214-29/2021,který schválil
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín dne 12.3.2021 – díl „c“
<br>
<br>
<br> Případné připomínky k tomuto záměru mohou být uplatněny po dobu zveřejnění na úřední
<br> desce na obecním úřadu v Bečvárech <.>
<br>
<br> Zájemci o uvedený pozemek se mohou obrátit na obecní úřad Bečváry osobně v úředních
<br> hodinách nebo na e-mail oubecvary@volny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.214-29/2021
<br>
<br> vyvěšeno: 8.4.2021

Načteno

edesky.cz/d/4569204

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz