« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Praha-východ) - VĚC: VÝJIMKA Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ RODU MAJKA (MELOE SPP.) – VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE – ROZHODNUTÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_893034990_0_p._doc._Mgr._Vladimir_Vrabec_Ph.D._-_majka_vyzkum_-_rozhodnuti (1)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 7.4.2021
<br> Číslo jednací: 026186/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_026186/2021/KUSK/4
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů rodu Majka
<br> (Meloe spp.) - výzkum a experimentální práce – rozhodnutí
<br> Rozhodnutí
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust.§ 77a odst.5,písm.h)
<br> zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“) v souladu s ust.§ 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o
<br> krajích,ve znění pozdějších předpisů,na základě správního řízení vedeného podle
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správního řádu“)
<br> povoluje výjimku
<br> podle ust.§ 56 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,ze zákazů uvedených v ust.§ 50 odst <.>
<br> 2 zákona č.114/1992 Sb <.>,škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
<br> chráněných živočichů,brouků rodu Majka (Meloe spp.),konkrétně je chytat,rušit <,>
<br> chovat v zajetí,sbírat jejich vývojová stádia a držet jejich usmrcené jedince coby
<br> preparáty ve sbírce.Důvodem je výzkum zaměřený na vyhledávání stanovišť výskytu
<br> majek na území Středočeského kraje a dokumentaci výskytu (formou
<br> fotodokumentace stanovišť a preparátů jednotlivců imag zařazených do sbírky,což je
<br> nutné i pro pozdějších genetické hodnocení vývoje populací),dále vyhledávání
<br> optimálních míst pro vývoj uvedeného rodu (vyhledávání vývojových stádií).Dále je
<br> výzkum zaměřen na experimentální studii jejich schopností šíření.Dále bude
<br> prováděn odhad velikosti populace a poměru pohlaví přítomných jedinců,přičemž při
<br> dlouhodobém sledování populace budou odchycení jedinci značeni (popis barvo...

Načteno

edesky.cz/d/4569202

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz