« Najít podobné dokumenty

Obec Kateřinice - 541_Pozvánka na zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kateřinice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

541_Pozvánka na zasedání ZO
OBEC KATEŘINICE
<br>
<br> F 011/01 1/1
Kateřinice 242,756 21 p.Ratiboř IČ: 00303917
Tel./fax: 00420 571442315 DIČ: CZ00303917
Email: ou@obeckaterinice.cz č.účtu:4825851/0100
www.obeckaterinice.cz
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
<br>
č.19/2021
<br> Termín konání: ve čtvrtek 15.04.2021 od 18:00 h
Místo konání: přísálí kulturního domu
<br> Program zasedání:
<br> 1.Schválení programu,zapisovatelky a ověřovatelů zápisu zasedání zastupitelstva č.19/2021
2.Uctění památky zesnulých občanů obce Kateřinice
3.Projednání možnosti podání žádosti o dotaci – Obnova ZŠ Kateřinice,čp.154
4.Projednání možnosti podání žádosti o dotaci MAS – čl.20
5.Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na MAS na projekt Bezbariérové chodníky – úsek od
<br> Barcuchů – škola <.>
6.Informace o realizaci projektů – Dům Kateřinka – II.etapa,Centrum vzdělávání Kateřinice,Řešení
<br> separovaných odpadů v obci Kateřinice – SFŽP atd <.>
7.Projednání seznamu zájemců o byty v projektu Dům Kateřinka
8.Projednání hřbitovního řádu a projednání cen pronájmu hrobových míst
9.Projednání studie projektu Rekonstrukce obecního domu Kateřinice 242
10.Změna rozpočtu č.1/2021 – rozpočtové opatření č.1/2021
11.Ostatní a závěr
<br>
Při konání zasedání obecního zastupitelstva je nutno dodržovat veškerá platná hygienická nařízení a
opatření.Na zasedání obecního zastupitelstva Vás srdečně zve rada obce <.>
<br> V Kateřinicích dne 08.04.2021
<br>
<br>
<br>
……….….…………………………………
Ing.Vojtěch Zubíček,Ph.D <.>
starosta obce
<br>
2021-04-08T13:41:57+0200
Ing.Vojtěch Zubíček,Ph.D <.>

Načteno

edesky.cz/d/4569201

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kateřinice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz